ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

1998 වසරේදී ගාලු පුරවරයෙන් ආරම්භ වී වසරින් වසර විශාල ප්‍රගතියක් අත්පත් කරගත් ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනයේ (IAAF) හා මැරතන් සහ දිගුදුර ධාවන තරග සංගමය (AIMS) යටතේ මේ වන විට පූර්ණ සාමාජීකත්වය හිමි ජාත්‍යන්තර මැරතන් තරගාවලිය “කලම්බෝ මැරතන්” තරගයේ 18 වැනි දිග හැරුම ඔක්තෝබර් 7 වැනිදා කොළඹ සිට මීගමුවට පැවැත්වෙයි.පූර්ණ මැරතන් තරගය අර්ධ, මැරතන් තරගය, ප්‍රවීණයන්ගේ පූර්ණ මැරතන්...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ