රසුල දිල්හාර ගමගේ | සිළුමිණ

රසුල දිල්හාර ගමගේ

රුපියල් මිලියන 2178ක වියදමකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කළ කිලිනොච්චිය ඉරණමඩු ජලාශයෙන් අපේක්ෂිත පල නෙළාගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙමින් පවතී.එතරම් විශාල මුදලක් වැය කොට ජලාශය නවීකරණය කළේ කිලිනොච්චියේ ගොවි ජනතාවට ගොවිතැන් කිරීම සඳහාම පමණක් නොවේ.කිලිනොච්චියේ ජනතාවට පානීය ජලය සපයාදීම ඉරණමඩු ජලාශයේ දෙවන අරමුණ වන අතර එහි තුන්වන අරමුණ වන්නේ යාපනයේ ජනතාවට පානීය ජලය...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to රසුල දිල්හාර ගමගේ