පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

ඕ ගීත රචිකාවකි; කිවිඳියකි; ග්‍රන්ථ කතුවරියකි‍. ධනාත්මක ආකල්ප ඇති කිරීම උදෙසා දේශන පවත්වන ඇය, පරිපාලන සේවා විභාගයට පෙනී සිටින විද්‍යාර්ථීන්ට මඟ කියන ගුරුවරියකි. අද සංස්කෘතික දෙපාර්ත‍මේන්තුව සතු මානව හා භෞතික සම්පත්වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් රටට අත් කර දෙනු පිණිස අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් යුතුව කටයුතු කරන්නියකි. ඉමහත් උද්‍යෝගයකින් යුක්තව සිය කාර්ය මණ්ඩලය මෙහෙයවන ඇය යම් කටයුත්තක...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස