සවියට සවිය | සිළුමිණ

සවියට සවිය

මේ වන විට මෙරට ස්ථාපිත රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ඒකකයන්හි ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා අසාධ්‍ය රෝගීන් සදහා භාවිත කරනු ලබන්නේ ආනයනික දැඩි සත්කාර ඒකක ඇඳන් වේ. එවැනි ඇදන් ආනයනය කිරීමටත්,ඒවා නඩත්තු කිරීමටත් සෞඛ්‍ය අංශයට අති විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුව ඇත. කොවිඩ්-19 නව කොරෝනා වෛරසය තවදුරටත් මෙරට තුළ පැතිර ගියහොත් දැනට රටපුරා රෝහල් වල ඇති දැඩි සත්කාර ප්‍රතිකාර සදහා යොදා ගන්නා එවැනි ඇදවල්...
4 අප්‍රේල්, 2020
Subscribe to සවියට සවිය