පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

සිහිල් මඳ පවන හමා යන්නේ මහපොළොවට හෝ නොදැනෙන පරිද්දෙනි. ගස්වල උස ම පිහිටි ළපටි පත්‍ර පමණක් ‍ඒ මඳ සුළ‍ඟේ සනීපවත් ලෙස ලතාවකට හුරතල් වෙයි. සුළ‍ඟේ සිහිල් බව විඳිමින් ම මම සෙමෙන් සෙමෙන් වත්ත දෙසට පිය නැඟු‍වෙමි. මඳ සුළ‍ඟේ සරසරය හා මුසු ව නැ‍ඟෙන මීමැස්සන්ගේ ගුමුගුමුව මට ඇසුණේ ඒ ඇසිල්ලේ ය. බමර කැල කැරකෙන්නේ කවර මලක පැණි බොන්න ද? මම විමසිලිමත් වීමි.පෙරදා ළා කොළ පැහැති බොත්තම් සේ...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස