පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

ඔහුගේ නම එය නොවේ. එතේ ඔහු ලියු සෑම සාහිත්‍ය කෘතියකම සඳහන් වූ නම එය වේ. ඒ සාහිත්‍ය කෘති වුව අපුර්ව නිර්මාණ විලාසයක් පල කළ ද ඒවායේ අන්තර්ගතය අනුව ගියහොත් පරිකල්පනීය ප්‍රබන්ධ යැයි කිව හැක්කේද නොවේ. හුදු ප්‍රබන්ධ තත්වයෙන් එහාට ගිය ඉතිහාස පුරාවෘත්ත සටහන් රැසක් ඒ තුළින් අපට හමු වේ. ඒ නිසාම ඔහු මෙරට සාහිත්‍ය වංශ කතාවේ අපූර්ව ආස්ථානයක් අත් කරගත් සාහිත්‍යකරුවෙකු බවට ද පත් වේ. ඒ...
2020-01-24 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස