පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

ර‍ාජ්‍ය මට්ටමෙන් සාහිත්‍ය මහෝත්සවයක් ප්‍රථම වරට පවත්වා ඇත්තේ 1957 සැප්තැම්බර් මාසයේ වුවද ඊට වසර 37 කට පෙර සිට ම සාහිත්‍ය සම්මේලන පවත්වා ඇති බව පැරණි පුවත්පත් පීරා බලන විට තොරතුරු හමු වේ. මේ අනුව බලන විට සාහිත්‍ය මහෝත්සවවල ඉතිහාසය ශත වර්ෂයකටත් වඩා කාලයක් දක්වා විහිදී ගොස් ඇත.1920 ඔක්තෝබර් 31 වැනිදා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ දී ලංකාවේ පවත්වන ලද ප්‍රථම ශාස්ත්‍රීය සම්මේලනය ගැන...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස