පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

සන්නිවේදන කාර්යයේදී මෙන්ම වාක්කෝෂය පුළුල් කරගැනීමෙහිලාද ශබ්දකෝෂ පරිශීලනයට හිමි වන්නේ අනුල්ලංඝනීය අගයකි. මේ, ශබ්දකෝෂකරණයේ ඉතිහාසය සහ මෙරට කෝෂ ග්‍රන්ථ සම්ප්‍රදාය අලළා සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රධාන කර්තෘ මහාචාර්ය රෝහිණී පරණවිතාන සමඟ කළ කතාබහක සංක්ෂිප්ත සටහනකි. ශබ්දකෝෂ බිහි වීමේ ඉතිහාසය ගැන පැහැදිලි කිරීමකින්ම මේ සංවාදය අරඹමු... අතීත තතු විමසා බලන විට ශබ්දකෝෂ ඉතිහාසය වසර දහස්...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස