පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

ජාතික ආගමික හා සංස්කෘතික ආභාසය විසින් පුවත්පත් කලාකරුවා ජාතික සේවීන්ගේ ගණයට ඇතුළත් වන්නේ යැයි දේශමාමක ඩී.ආර්. විජයවර්ධනයන් පැවසුවේ ජාතියක් නිදහස ලැබීමේදී එරට වැසියන් සිය සංස්කෘතිය විසින් හික්මවනු ලැබූ ජනතාවක් විය යුතුය යන දැඩි විශ්වාසයේ සිටි බැවිනි.එතුමා කැලණි විහාරයේ සොයිලියස් මැන්දිස් කලාකරුවා ලවා මනරම් විහාර මන්දිරයක් ඉදිකරවූයේ ද පේර‍ාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස