පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

පුවත්පතකට කළ අවසන් සංලාපයවර්ෂ 1928 ජූනි පළමු වැනි දින මෙලොව ජන්ම ලාභය ලැබූ විනී විතාරණයෝ කුඩා වියෙහි පටන් මහත් ශාස්ත්‍ර පිපාසාවකින් පෙළුණාහු, ඒ මඟෙහි මහරු ඵල ලෙස ආචාර්ය උපාධි ත්‍රිත්වයක් ම හිමි කරගැනීමට සමත් වූහ. හෙළ, පෙළ, සකු ඈ පෙරදිගු බස්හි මෙන්ම ඉංග්‍රිසියෙහිද මැනැවින් නිපුණව, සෝපහාසවත් කථන ශෛලියක් ප්‍රගුණ කළ ආකර්ෂණීය දේශකයකු වූ හෙතෙම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ...
2019-12-06 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස