පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

කවියෙදී කිසියම් අත්දැකීමක් කාව්‍යෝචිත කරගෙන එය කාව්‍යෝචිත ගැඹුරක් කරා රැගෙන යෑමට දරන ප්‍රයත්නයේදී අපි හරියට අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා ‘ප්‍රවීණ’ නමැති තහඩුවෙන් අපි නාමකරණය කරන්න බැහැ. අප මේ ව්‍යායාමයේ දි පරදින වාර ගණන වැඩියි. ඒ නිසා එලෙස නොසලකා කාව්‍යෝචිතයට දැරූ ප්‍රයත්නය මත මගේ ශක්‍යතා මොනවාද යන්න පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න කියා මා ඇරියුම් කරනවා.තිස්පස් වසරක් පමණ කාව්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ...
2018-06-22 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස