පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

“ලාංකේය මහා නළු පර­පුරේ අව­සන් සුපිරි තරුව” හේමාලි විජේ­රත්න පළ කළ නව­තම කෘති­යයි. එහෙත් ඈ සනත් ගුණ­ති­ලක මූලික කර ගනි­මින් මෙය සම්පා­ද­නය කළේ කැල­ණිය විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ සමා­ජීය විද්‍යා­පති පශ්චාද් උපාධි පාඨ­මා­ලාවේ අව­ශ්‍ය­තාව සපු­රනු වස් ඉදි­රි­පත් කළ පර්යේ­ෂණ නිබ­න්ධය ඇසු­රෙනි. නිබ­න්ධ­යක් කෘති­යක් ලෙස පළ කිරීම සම්බ­න්ධ­යෙන් හේමාලි විජේ­රත්න සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාක­...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස