පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

“අප රට හොඳ කලාකාරයකුට ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයකට නඟින්නට ලැබෙන්නේ ඇනුම්-බැනුම් ඉවසමින් මුල්ලකට වී දුක සේ වැඩ කළ හොත් පමණි. එසේ වැඩ කොට කිසියම් සැලකිල්ලක් ලාභයක් ලබන්නට වූ විට ඔහු අනිත් කලාකාරයන්ගේ පමණක් නොව, තම හිතවතුන්ගේද ‍ද්වේෂයට හා ඊර්ෂ්‍යාවට හසු වෙයි. මේ කිසිවක් නිසා නොකලකිරී උතුම් අදහස මුදුන් පමුණුවාගනු සඳහා වැර-වෑයම් කරන්නට ශක්තිය ඇති කලාකාරයෙකියි සිතමි, තිස්ස රණසිංහ.”...
2018-08-10 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස