දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

• එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ දින­වල සිරි­කොතේ පව­ත්වන මාධ්‍ය හමු­ව­ලදී නිතර නිතර ඔබ දක්නට ලැබෙ­නවා. ඊට විශේෂ හේතු­වක් තිබෙ­න­වාද?අපට ආණ්ඩුව අහි­මි­වී­මෙන් පස්සේ අපේ පාක්ෂි­ක­යන් දේශ­පා­ලන පළි­ගැ­නී­ම්ව­ලට ලක්ව තිබෙ­නවා. ඒ පාක්ෂි­ක­යන් ආර­ක්ෂා­කර ගැනී­මට අපි පිය­වර ගන්නවා. ඒ වගේ ම ආණ්ඩු­වට ජන­ප­ති­ව­ර­ණ­යේදී දුන් පොරොන්දු ඉටු­කර ගැනී­මට නොහැකි තත්ත්ව­යක් උදාවී තිබෙ­නවා. මේ...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය