විවර | Page 2 | සිළුමිණ

විවර

නූතන සාහිත්‍යකරුවා සම්භාව්‍ය සාහිත්‍යයේ ආභාසය ලැබිය යුතුද යන්න පිළිබඳ විවිධ මත පවතී. මේ සම්බන්ධව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ආනන්ද තිස්ස කුමාර සමඟ කළ සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන් මේ ලිපිය සකස් වෙයි. මහාචාර්ය ආනන්ද තිස්ස කුමාර සිංහල සාහිත්‍යය පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙකි. පාලි-සංස්කෘත භාෂාවන්හිද විද්වතකු වන ඔහු ජනශ්‍රැතිය, නූතන සාහිත්‍යය, සම්භාව්‍ය සාහිත්‍යය, අභිලේඛන සම්බන්ධ පර්යේෂණ රැසක්...
2018-05-18 18:30:00
Subscribe to විවර