විවර | සිළුමිණ

විවර

සිනමාව රැඳී තිබෙන්නේ මෙවැනි සිනමා උලෙළවල විතරයි. ප්‍රදර්ශන මණ්ඩලවලත්, සිනමා ශාලාවලත් අතුගාල දොට්ට දාපු සිනමාවකුයි මේ සම්මානවලින් පිදෙන්නේ. මතු පරම්පරාවට මේක ලොකු අභියෝගයක්. මම එබඳු සිනමාකරුවෙක්. එනිසා අධෛර්යවත් නොවී සිනමාව වෙනුවෙන් මේ වගේ චිත්‍රපට උලෙළවල් පවත්වන්න.- ධර්මසේන පතිරාජදෙරණ සන්සිල්ක් සම්මාන උලෙළ පිළිබඳව නොයෙකුත් දේ ලියැවී තිබේ. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල සිට ආලින්දයේ...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to විවර