විවර

 කාර්මික විප්ලවය මානව වර්ගයාගේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් විය. මේ කාලවකවානුවේ නව නිර්මාණ සොයාගැනීම උදෙසා මානවයා ඇපකැප වූයේය. එමෙන්ම ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා වෙහෙස වූයේය. මෙය එකිනෙක මිනිසා ජීවත් වන පසුබිම අනුව වෙනස් විය. ධනවාදී රටවල් පමණක් නොව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් පවා ආර්ථික වියවුලකට පත් විය. සමාජීය ආර්ථික ප්‍රශ්න පමණක් නොව පරිසර ප්‍රශ්න ද ඇති වූයේ ඛේදනීය...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to විවර