විවර

 කොළඹ හෝ මහනුවර හෝ එවැනි ප්‍රධාන නගරයක මාර්ග තදබදයට හසු වීම හෙවත් ‘ට්රැෆික්’ යනු එහි සිරවන්නන්ගේ විනෝදාංශයක් ද? ‘තුන්සිය හැට එක’ නාට්‍යයේදී මේ ගැන දේශපාලකයාගෙන් විමසන මාධ්‍ය වේදිනියට ලැබෙන්නේ අපූරු පිළිතුරකි. එහි දී දේශපාලකයා පවසන්නේ ‘ට්රැෆික්’ යනු ප්‍රගතිශීලී ගමනක් බවයි. එමෙන්ම ‘ට්රැෆික්’ සිරවීමකින් රස්තියාදු වී එක අඩියක් ඉදිරියට යන අවස්ථාව ලොව ඇති ඉහළම සතුට බවයි....
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to විවර