සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

සා. පෙළ ගණිතය විද්‍යාව ඉලක්ක බහුවරණ රචනා මූලධර්ම සාකච්ඡාව පාසල් සම්මන්ත්‍රණ මෙහෙයවන ගුරුවරයෙකු නිවසට පැමිණේ. 0711625184
098823

A සාමාර්ථයන් ලබාදෙන,​ හිටපු Lyceum විදුහල් ආචාරිණී විසින් A/​L සහ O/​L අමතර පන්ති පහත සඳහන් විෂයන් සඳහා. London සහ දේශීය විෂය නිර්දේශ. ගණිතය,​ භෞතික විද්‍යාව,​ යාන්ත්‍රණ විද්‍යාව,​ සංඛ්‍යානය. 2019 අ.පො.ස. උසස් පෙළට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා විශේෂ පුණරීක්ෂණ පන්ති. ඉතා සාධාරණ ගාස්තු. අමතන්න. 0772631546 (ආනන්ද) 0112605674.
103221

විවිධ දේ විකිණීම

පාවිච්චි කරන ලද එල්ජී රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක්,​ සැම්සුන් ශීතකරණයක්,​ එල්ඊඩී රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක්,​ කෑම මේසයක් (පුටු 12) ඇඳන්,​ ලිප් 4 කුකරයක්. 0719191015 දෙහිවල.
098818

රෙස්ටොරන්ට් එකක භාවිතා කළ භාණ්ඩ විකිණීමට ඇත. කෝට්ටේ. 0777-736709.
102316

අදහස්