දිය­ණිය රෝස කැකු­ළකි | සිළුමිණ

දිය­ණිය රෝස කැකු­ළකි

රැය පහන් කර සුමුදු පෙති මත
තුෂර බිඳු තව­රාන පුබු­දින
රෝස කැකු­ළකි දුවේ නුඹ අපෙ
ගෙ පැල සුව­ඳින් උතු­ර­වා­ලන

පුද­සු­නක් ළඟ තබා ගන්නට
පිවිතුරුව දිලී­යන් දුවේ නුඹ
නුඹට නුඹ පම­ණක් නොවේ හෙට
සොඳුරු ලෝකය නුඹේ අබි­යස!!..

විෂ්මි තරු­ෂිකා
10 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,
ගෝතමි ක.වි. ,
ගම්පහ.

අදහස්