ආසියාවට අභි‍යෝග කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම | සිළුමිණ

ආසියාවට අභි‍යෝග කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

ප්‍රථම වරට පැවැත්වෙන ආසියානු අභියෝග කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේදී අත්දැකීම් සපිරි එමෙන් ම යොවුන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරති.

   

 ප්‍රශාන්ත ඇල්පිටිය
ඡායාරූප - රංජිත් අසංක

අදහස්