පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

ශ්‍රී ලංකාව ඇඟලුම් අපනයන ක්ෂේත්‍රයෙන් වේගවත් ප්‍රගතියක් අත් කර ගනිමින් සිටින අතර, එය මෙරට විදේශ විනිමය උපයන බලවත් අංශයක් ලෙස ශීඝ්‍රයෙන් නැගී සිටින බවත් අනාවරණය වෙයි. මේ වසරේ මුල් කාර්තුවේදී ඇඟලුම් අපනයනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් කෝටි 19,947ක් උපයා ඇති අතර පසුගිය 2017 වසර සමඟ සසඳන විට එය සියයට 4ක වැඩි වීමකි. පසුගිය වසරේ මුල් කාර්තුවේදී ඇඟලුම් අපනයනයෙන් අමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන...
2018-05-18 18:30:00
Subscribe to පුවත්