පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

මතභේදාත්මක එම්සීසී ගිවිසුමට රජය අස්්සන් නොකරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශකයකු වන වැවිලි කර්මාන්ත අපනයන කෘෂිකර්ම ඇමැති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ පවසයි. ඉකුත් ‘යහපාලන‘ රජය මගින් අදියර දෙකකට අස්සන් කරන ලද සහෂ්‍රක අභියෝගතා සමායතන ගිවිසුම හෙවත් හෙවත් එම්සීසී ගිවිසුම මගින් පාර්ලිමේන්තු පරමාධිපත්‍යය උල්ලංඝණය කිරීමක් සිදුවන බවද නීතිපතිවරයාට රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට හෝ අධිකරණය වෙත යාමට හෝ...
27 ජුනි, 2020
Subscribe to පුවත්