පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

කොළඹ ඇතුළු ප්‍රධාන නග­ර­වල ඉඩ­ම්ව­ලට ව්‍යාජ ඔප්පු සාදා කෝටි ගණ­නින් මුදල් වංචා කළ සංවි­ධා­නා­ත්මක ජාවා­ර­ම්ක­රු­වන් 21ක් ඊයේ වන විට අත්අ­ඩං­ගු­වට ගැනී­මට පොලි­සිය සමත් විය. අත්අ­ඩං­ගු­වට ගත් පිරිස අතර නීති­ඥ­ව­රුන් නොතා­රි­ස්ව­රුන් සහ ඉඩම් රෙජි­ස්ටාර් කාර්යා­ල­වල නිල­ධා­රීන් කිහිප දෙන­කුද වේ. රාජ්‍ය නොවන සංවි­ධාන කිහි­ප­යක සංවි­ධා­නා­ත්මක ව්‍යාපා­ර­යක් බවට පත් වී ඇතැයි...
19 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to පුවත්