පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

ලබන අප්‍රේල් මස පැවැ­ත්වී­මට යෝජිත මහ මැති­ව­ර­ණය හේතු­වෙන් මේ වන විට එජා­පය දෙකඩ වී ඇති අතර කණ්ඩා­යම් දෙකක් වශ­යෙන් තරග වදිනු ඇත. එජා­පයේ නිල අයි­තිය හිමි නායක රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ පාර්ශ්ව­යෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නාය­කත්ව මණ්ඩ­ල­යක් ඇති­ කර එම නාය­කත්ව මණ්ඩ­ලයේ නාය­ක­ත්වය හා පක්ෂයේ මහ ලේකම් ධුරය කථා­නා­යක කරු ජය­සු­රිය වෙත ලබා­දී­මට යෝජනා කර තිබේ. වත්මන් එජාප අර්බු­දය...
15 පෙබරවාරි, 2020
Subscribe to පුවත්