විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

එය අසූව දශකයේ මුල් භාගය විය. කොළඹ සිට මහනුවර බලා රථ පෙළක් ගමන් කළේ කිසියම් රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා ය. එච්.බී. ආරියරත්න ද ඒ අතර විය. මාවනැල්ල ප්‍රදේශය පසු විය. එච්.බී. ආරියරත්න සිටි රථය ඇතුළු සෙසු රථ නවත්වන ලෙස ප්‍රධාන පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරිගෙන් ක්ෂණිකව ඇමතුමක් ලැබිණි.“පාරේ අයිනේ මනුස්සයෙක් නිඳාගෙන ඉන්නවා දැකලා ඒ මනුස්සයා ගැන හොයලා බලන්න කියලා උපදෙස් ලැබුණා. එන්න යමු....”...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග