විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

පවිත්‍රා රූපසිංහඅතීතයේ දෛනිකව දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාගේ කිරි අවශ්‍යතාව සපුරා දුන්නේ පවුලේ කිරි ගවයායි. සත්ත්ව හිංසනය මිනිස් සිත් තුළින් මැඬ, පවුලේ පෝෂණය වෙනුවෙන්ම උපන් කිරි ගවයාගේ ස්නේහය පවුලේත්, ගමේත් සෞභාග්‍යයට හේතුවක් විය.ස්වදේශීය ආහාර සංස්කෘතිය වසා ගනිමින් බටහිර ආහාර මාදිලිය නැමති රකුසා අප වෙළාගත් සැණින්, නව ආහාර තවදුරටත් අ‍පගේ පෝෂණ උන්තතිය සඳහා පෙනී සිටියේ නැත...
2019-04-19 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග