විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

එකම දැලේ කිලෝ 1825 ක්ලාභ ලැබුවේ අතරමැදියාරුපියල් නවලක්ෂ අසූ දහසකට වෙන්දේසි වෙයිමිල තීරණය දකුණෙ මුදලාලිලා අතේ''හැමදා නියං එකදා වැහි වලාවේ'' යනුවෙන් කියමනක් තිබේ. මුලතිව් පළාතේ මාන්කුඩිඉරිප්පු ධීවර ගම්මානයේ වැසියන්ට ද මේ කියමන පසුගිය දා වලංගු විණි.මුලතිව් ධීවරයන්ගේ ධීවර රස්සාවේ සොඳුරුතම දිනය එදා උදා විය. මාන්කුඩිඉරිප්පු ගම්මානයේ ගැහැනු පිරිමි ළමා ළපටි යන සියල්ලෝ ම එදා...
2018-11-09 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග