විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

ලෝකයම උඩුයටිකුරු කළ කොවිඩ් 19 ගෝලීය වසංගතයේ ප්‍රබලත්වය කෙතරම්ද කිවහොත් ගතවන සෑම තත්පර 17කට වරක් යුරෝපයෙන් කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වන බවත් ඉදිරි හය මාසය යුරෝපයට ඉතා අසීරු කාලසීමාවක් වනු ඇති බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් වාර්තා කළ අලුත්ම තත්ත්වයයි. ගතවූ සතියේදී පමණක් යුරෝපයෙන් වාර්තා වී ඇති මරණ ගණන 30,000කට ආසන්න විය. ලෝක තත්ත්වය එසේ තිබියදී කොවිඩ් 19 දෙවැනි රැල්ලේ ව්‍...
21 නොවැම්බර්, 2020
Subscribe to විශේෂාංග