විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

පවුල් ලක්ෂ 53කට මසකට රුපියල් 5000ක සහනාධාරයක් බැසිල්ගේ කාර්ය සාධක බළකායෙන් නිවාස අසලටම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර විශ්‍රාම වැටුප් ගන්න ප්‍රවාහන පහසුකම් දිස්ත්‍රික්-ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු සහන දෙන්න දිගටම වැඩ සහන ප්‍රතිලාභීන් තෝරන්න ග්‍රාමීය කමිටු 14200ක් සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත වගා සංග්‍රාමය 4දා ඇරඹේ කොරෝනා අරමුදලට ආධාර ගලා එයි   නව කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්තිය හමුවේ පීඩාවට පත් අඩු ආදායම්ලාභී සහ...
4 අප්‍රේල්, 2020
Subscribe to විශේෂාංග