විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

- Dry Chemical Powder කිලෝ 4,000 ක්, බ්‍රැම්පි බකටයෙන් වතුර ලීටර් 4,40,000 ක්- තෙල් පැල්ලම ටිකෙන් ටික දියවුණත් මෙය බරපතළ හානියක්- නෞකාව මුහුදු තීරයෙන් පිටමං කෙරෙයි ලංකා මුහුදු තීරයේ ගිනි ගත් දියමන්තිය පිළිබඳ පසුගිය සිළුමිණ කලාපයෙන් අප පැවැසූයේ එහි ආරම්භය හා මුලික කතා වස්තුව පමණි. කෙසේ වෙතත් පුවත්පත පළවන විටත් බොහෝ දේ සිදුවෙමින්, වෙනස් වෙමින් පැවැතුණි. අම්පාර සංගමන්කන්ද...
12 සැප්තැම්බර්, 2020
Subscribe to විශේෂාංග