සතියේ පුවත් දිගහැරිය | සිළුමිණ

සතියේ පුවත් දිගහැරිය

Week of මැයි 3, 2020

පුවත්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 10 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන ඇති බව...
මහර බන්ධනාගාරයෙන් පැන යාමට තැත් කළ පුද්ගලයෙක්...
කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබමින්...
කොරෝනා ආසාදිතයින් හමුවීම හේතුවෙන් හුදකලා (...
තව ත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 3 ක් හඳුනා ගෙන ඇති බව...
පුත්තලම, අනුරාධපුරය, මන්නාරම, වව්නියාව සහ මුලතිව්...
කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම හැර සෙසු දිස්ත්‍...

Week of මැයි 3, 2020