සතියේ පුවත් දිගහැරිය | සිළුමිණ

සතියේ පුවත් දිගහැරිය

Select Date

Week of අප්‍රේල් 5, 2020

අද උදෑසන 6.00 න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ පොලිස් ඇඳිරි...
අකුරණ ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ නව කොරෝනා ආසාදිත...
නිරෝධායන කි‍්‍රයාවලියට සම්බන්ධ වූ තවත් පිරිසක් අද...

Week of අප්‍රේල් 5, 2020