සල්පිල | Page 2 | සිළුමිණ

සල්පිල

ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා රටවලට අන්තර්ජාතික වෙළෙඳපොළ වෙත පහසුවෙන් පිවිසීමට හැකි වන පරිදි කුඩා රටවල් වෙනුවෙන් වන වෙළෙඳපොළ මූල්‍ය සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා මූල්‍ය දායක්තවය දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකාව පසුගියදා අවසන් වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුවේදී පොරොන්දු විය.සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු නිවාඩු සමයෙන් පසු එළඹුණු කාල පරිච්ජේදය නැවුම් බලාපොරොත්තු සපිරි අත මිට සරු වන කාලයක් වනු ඇතැයි...
2018-04-20 18:30:00
Subscribe to සල්පිල