• අනුර බී. සෙනෙවිරත්න | සිළුමිණ

• අනුර බී. සෙනෙවිරත්න

අධිරාජ්‍යවාදී රටවල මෙන්ම, බොහෝ ධනවාදි රටවල ද ජනප්‍රිය විනෝදාංශයක් බවට පත්ව ඇත්තේ විදෙස් රටවල් ආක්‍රමණය කිරීමය. ඒ බව ලෝක ඉතිහාසය විසින් සනාථ කර තිබෙන්නේ වරක් දෙවරක් නොවේ. එසේම, තවත් රටක් ආක්‍රමණ කරන්නට හේතුවක් ද එවැනි රටවලට අවශ්‍ය නොවේ. රටක අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නයකට මැදිහත් වීමෙන් හෝ ඒ සඳහා හේතුවක් නිර්මාණය කරගැනීමට ඔවුහු පසුබට නොවෙති. 1858 සිට 1945 දක්වා වසර 87ක් වියට්නාමය තම...
11 ජූලි, 2020
Subscribe to • අනුර බී. සෙනෙවිරත්න