හර්ෂා සුගතදාස | සිළුමිණ

හර්ෂා සුගතදාස

මෙවර පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම මනාප ප්‍රමාණයක් ලබා ගෙන තිබෙන්නේ පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චිය. ඈ ලැබූ මනාප සංඛ්‍යාව 2,00,977කි. දෙවැනි තැනට පත් වී සිටින්නේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකරය. ඔහු ලැබූ මනාප සංඛ්‍යාව 1,04,237කි. ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට මනාප දිය හැකිද, එහි වලංගු භාවයක් තිබේද යනුවෙන් මැතිවරණය කට උඩ තිබියදී ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රශ්නයක් මතු විය. ඊට හේතු වූයේ...
8 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to හර්ෂා සුගතදාස