සුරේකා නිල්මිණි ඉලංගකෝන් | සිළුමිණ

සුරේකා නිල්මිණි ඉලංගකෝන්

කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් ලොව නන් දෙසින් මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර විදෙස් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙන ගන්නා සිසු සිසුවියන් 3,078 ක් සිිටින බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය වාර්තා කළේය. ඒ අතරින් රුසියාව සහ බෙලරුසියාවෙන් පමණක් මේ දක්වා මෙරටට ගෙන්වා ගෙන ඇති සිසුන් සංඛ්‍යාව 850කට ආසන්නය. ඒ, පසුගිය මැයි මස 22 වැනිදා රුසියාවේ සිට පැමිණි සිසුන් 280, මැයි 28 වැනිදා...
4 ජූලි, 2020
Subscribe to සුරේකා නිල්මිණි ඉලංගකෝන්