සුමේධ ජය­බාහු | සිළුමිණ

සුමේධ ජය­බාහු

 මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා එළ­ඹෙන ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට තරග නොකි­රීම මෙන්ම එහිදී නිර්පා­ක්ෂි­කව සිටී­මට තීර­ණය කර තිබීම මේ දින­වල සමාජ දේශ­පා­ලන අංශ­වල අව­ධා­න­යට යොමුව තිබේ. විශේ­ෂ­යෙන් මේ ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණයේ දී මෛත්‍රී ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා නිර්පා­ක්ෂික ව සිටීම බොහෝ දෙනෙ­කුගේ සංවා­ද­යට ලක්ව ඇත. සම­හරු එය පස­සති; සම­හරු එය ගර­හති. එහෙත් ඒ පිළි­බඳ ව දේශ­පා­ල­...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to සුමේධ ජය­බාහු