(සුභාෂිණි ජයරත්න) | සිළුමිණ

(සුභාෂිණි ජයරත්න)

මෙරට 373ක් වන ජාතික පාසල් පද්ධතිය 1,170 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. එහි ආරම්භක පියවර මේ මස 29 වැනිදා සියඹලාණ්ඩුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් ආරම්භ කෙරේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරෙන ආරම්භක පියවරේදි අලුතින් පාසල් 125ක් නව ජාතික පාසල් පද්ධතියට එක් කෙරේ. සමාරම්භක වැඩ සටහනට සමගාමීව පළාත් 9 ආණ්ඩුකාරවරුන් විසින්ද අදාළ පළාත්වල පාසල් මේ ව්‍යාපෘතියට...
17 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to (සුභාෂිණි ජයරත්න)