සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

ෂරියා විශ්වවිද්‍යාලයට මුදල් ලැබුණු ආකාරය මෙන්ම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් බලවත් ගැටලු පවතින හෙයින්, සෞදි රජයද සම්බන්ධ කරගෙන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමේ විමර්ශනයක් වහාම සිදු කළ යුතු බවත්, එහි පරීක්ෂණ අවසන් වන තෙක් හදිසි නීතිය යටතේ රජයට පවරා ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන,මානව සම්පත් සංවර්ධන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහ මහතා නිර්දේශ කර ඇත.මෙම...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න