සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව නිශ්චිත දිනයකදී මහපොළ වාරික ලබා දීමට හැකි වන පරිදි 2019 වසරේ ජනවාරි මස සිට මහපොළ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට මහපොළ භාරකාර අරමුදල සූදානම් වන බව එහි අධ්‍යක්ෂක පරාක්‍රම බණ්ඩාර මහතා සිළුමිණට පැවැසීය.මේ අනුව ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට දැනට ක්‍රියාත්මක මහපොළ අස්සන් ලේඛනය ඉවත් වන අතර, මේ වෙනුවට අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් එම...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න