සුභා­ෂිණි ජය­රත්න | සිළුමිණ

සුභා­ෂිණි ජය­රත්න

 පාස­ල්වල 1 ශ්‍රේණි­යට සිසුන් ඇතු­ළත් කිරී­මේදී පාසල් නොලැ­බී­මෙන් සිසුන්ට අසා­ධා­ර­ණ­යක් සිදුව ඇත්ද යන්න සෙවී­මට අධ්‍යා­පන ඇමැති ඩලස් අල­හ­ප්පෙ­රුම මහ­තාගේ උප­දෙස් පරිදි අභි­යා­චනා කමි­ටු­වක් පත් කර ඇත.2020 පළ­මු­වන ශ්‍රේණි­යට සිසුන් ඇතු­ළත් කිරීම පසු­ගි­යදා සිදු වු අතර; මේ වන විට විවිධ පළා­ත්ව­ලින් විරෝ­ධතා එල්ල වෙමින් ඇත්තේ චක්‍ර­ලේඛ මඟින් අසා­ධා­ර­ණ­යට පත්වීම...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to සුභා­ෂිණි ජය­රත්න