සුභද්‍රා දේශප්‍රිය | සිළුමිණ

සුභද්‍රා දේශප්‍රිය

වර්තමානයේ සිදු වී ඇති මේ බල පෙරළිය මේ ආකාරයෙන් සිදු වෙතැයි ඔබ අපේක්ෂා කළාද?වෙසක් පෝය තුනක් ලබන්නට පෙර මේ බල පෙරළිය සිදුවුණා. පළමු අවස්ථාවේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් රට බේරාගත යුතුය යන ස්ථාවරයේ හිටියා. මක්නිසාද යත් සභාග රජය ඇති වුණේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කොටසකුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු ‍වීමෙන් .එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ලේකම්වරයා වන මහින්ද අමරවීර ඇමැතිවරයා විසින්...
2018-11-09 18:30:00
Subscribe to සුභද්‍රා දේශප්‍රිය