සාගරිකා දිසානායක | සිළුමිණ

සාගරිකා දිසානායක

දකුණු ආසියාවේ සෙසු රටවල් සමඟ සසඳන විට ශ්‍රී ලංකාව මන්දපෝෂණය අඩුම රට ලෙස යහපත් වාර්තාවක් දිනාගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පෝෂණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා විශේෂඥ වෛද්‍ය රසාංජලී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය අවධාරණය කරයි. මන්දපෝෂණය අතින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවැනි රට ලෙස වාර්තා වී ඇතැයි පළ වන ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍ය හා සාවද්‍ය ආරංචියක් යැයිද ඇය අවධාරණය කරයි. මන්දපෝෂණය අඩුම රට ලෙස ශ්‍රී...
2018-04-20 18:30:00
Subscribe to සාගරිකා දිසානායක