රූපාන්ති බුලත්සිංහල | සිළුමිණ

රූපාන්ති බුලත්සිංහල

 මහ කන්නයේ කැපෙමින් තිබෙන වී තොග මිලදී ගැනීමට වී මෝල් හිමියන් සූදානමින් සිටින බව වී මෝල්හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගාමිණී කුමාරසිංහ මහතා පවසයි. මේ වනවිටත් වී මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ණය මුදල් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකුවලින් නිකුත් කරමින් සිටින බවත්, වී මෝල් සඳහා වැඩි වී ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට එය වඩාත් පහසුවක් බවත් ඒ මහතා පැවැසීය.වී මිල දී ගැනීමට සපයන ණය මුදල් ප්‍රමාණය එක් එක්...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to රූපාන්ති බුලත්සිංහල