රසික කොටු­දු­රගේ | සිළුමිණ

රසික කොටු­දු­රගේ

වත්මන් දේශ­පා­ලන ක්‍රියා­කා­ර­කම් පිළි­බ­ඳව හා ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ පුර­වැ­සි­භා­වය අභි­යෝ­ග­යට ලක්කි­රීම සම්බ­න්ධ­යෙන් සිවිල් සමාජ ක්‍රියා­ධ­ර­යකු වන මහා­චාර්ය චන්ද්‍ර­ගුප්ත තේනු­වර සමඟ කරන ලද තුල­නා­ත්මක සාක­ච්ඡා­වකි.   ඔබ සහ ගාමිණී විය­න්ගොඩ එක්ව ගෝඨා­භය රාජ­ප­ක්ෂගේ පුර­වැසිභාවය ප්‍රශ්න කර­මින් අභි­යා­ච­නා­ධි­ක­ර­ණ­යට පෙත්ස­මක් ගොනු කළා. ඒක ජනා­ධි­ප­ති­ව­...
2019-10-11 18:30:00
Subscribe to රසික කොටු­දු­රගේ