රසික කොටු­දු­රගේ | සිළුමිණ

රසික කොටු­දු­රගේ

හේ 1991 වර්ෂයේ සිට සිය සිතුවම් නිර්මාණ එළිදක්වා ඇත. බටහිර රටවල සිය නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නොහැකි වුවද, හෙතෙම ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය සහ ජපානය යන රටවල සිතුවම් ප්‍රදර්ශන පවත්වා ඇත. එහිදී ප්‍රංස, බ්‍රිතාන්‍ය, සිංගප්පූරු හා එක්සත් ජනපදයේ කලා නිර්මාණකරුවන් ඔහුගේ සිතුවම් මිල දී ගෙන ඇත. 1994 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ඔහුගේ සිතුවමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට තෝරාගත්ත‍ේ ඔහු සිය...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to රසික කොටු­දු­රගේ