මංජුලා විජ­ය­රත්න | සිළුමිණ

මංජුලා විජ­ය­රත්න

උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන්ග් අන් පසුගිය කාලයේ කටයුතු කළේ දෙකෙළවර ඇවිළෙන විලක්කුවක් මෙනි. මේ නිසා ඒ රටේ නිලධාරී පන්තිය කටයුතු කළේත් දැවි දැවී ය. ඒ කාගේ කාගේත් ගිනි රස්නය තදින්ම දැනුණේ උතුරු කොරියා හමුදාවට කිවහොත් එහි වරදක් නැත. එහි අරුත අනෙකක් නොව, හැමවිටම රත් වී සිටින නායක කාරකාදීන් වෙනුවෙන් එඩියෙන් ඉදිරියට යා යුත්තේ හමුදාව බවයි. වෙනත් විදිහකට කිවහොත් එසේ ඉදිරියට යන්නේ...
2018-06-22 18:30:00
Subscribe to මංජුලා විජ­ය­රත්න