භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස් | සිළුමිණ

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්

ශ්‍රී ලංකාවේ නව වැනි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ඉකුත් 05 වැනිදා පැවති මහ මැතිවරණයට තරග කළ හිටපු මැති ඇමැතිවරු තිස් තුන්දෙනකු පාර්ලිමේන්තුව සඳහා තේරී පත්වීමට නොහැකි විය. දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම නියෝජනය කරමින් ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්වලින් මොවුන් ඉදිරිපත් වී තිබේ. හිටපු ඇමැතිවරුන් වන විජිත් විජිතමුණි සොයිසා, වජිර අබේවර්ධන, නවීන් දිසානායක, සුසන්ත පුංචිනිලමේ, ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, රවි...
8 අගෝස්තු, 2020
Subscribe to භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්