භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස් | සිළුමිණ

භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස්

 හම්බ­න්තොට සූරි­ය­වැව ඉදි කර ඇති තොර­තුරු තාක්ෂණ උද්‍යා­නය උප­යෝගි කර­ග­නි­මින් නව අධි­තා­ක්ෂ­ණික විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යක් ඉදි කරන බව උසස් අධ්‍යා­පන, තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන, තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පැව­සීය.දැනට දකුණු පළා­ත­ටම තිබෙන්නේ රුහුණු විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලය පම­ණක් බවත්, මෙය ආරම්භ කිරී­මෙන් නව විෂය පථ­යක් කරා සර­සවි දොරටු විවෘත වන...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස්