ප්‍රශාන්ත ඇල්පිටිය | සිළුමිණ

ප්‍රශාන්ත ඇල්පිටිය

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් කණ්ඩායම මෙවර එංගලන්තයට පැමිණියේ කිසියම් වූ බලාපොරොත්තු කිහිපයක් සමඟිනි. ඒ අතරට එංගලන්තයේදි සාර්ථකව තරග කිරීමටත් තවත් වතාවක් ශූරතාවක හිමිකරුවෝ වීමටත් හැකියාව තිබෙනු ඇත යන බලාපොරොත්තුවත් අයත්ය.එක්දින ජගත් තරගවලදී කොදෙව්වන් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ (අයි.සී.සී.) කුසලාන ත්‍රිත්වයක්ම හිමිකර ගත්තේ එංගලන්තයේදීය. ඊ‍ට 1975 සහ 1979 ලෝක කුසලාන ශුරතා අයත්ය...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to ප්‍රශාන්ත ඇල්පිටිය