නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

අපේ රටේ කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය දැන් අඩු වී ඇති වුවත් ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ හා ආරක්ෂක අංශ සමඟ එක්වූ තවත් සුවිශේෂ ක්‍රියාදාමයක් පිළිබඳව අපි අමතක නොකළ යුතුව ඇත. ඒ වනාහි කොරෝනා වසංගත සමයේ අපේ රටේ තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන ආයතනවල කාර්යභාරයයි. මේ පිළිබඳව කතා කරන විට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය කළ කාර්ය භාරය අප අමතක නොකළ යුතුය. ඒ අනුව දුම්රිය ස්ථාන, ගුවන්තොටුපළ...
4 ජූලි, 2020
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ