නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිනියක වූ කේ.එච්.ඒ. මීගස්මුල්ල මහත්මිය පසුගිය සතියේ සිට මෙරට ප්‍රථම සුරා බදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය ලෙස පත්ව සිටී. ඒ මහත්මිය සිළුමිණට පැවසූ අදහස් මෙසේ ඉදිරිපත් කරමු. සුරාවට විරුද්ධ වනිතා පරපුරක් සිටින අපේ රටේ ප්‍රථම සුරා බදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය කෙසේ කටයුතු කරයිද? සැමගේ බලාපොරොත්තුව පිරිමියකුට බැරි වුණත් කාන්තාවක් ලෙස රටේ ඇති හොර නීති විරෝධී මත්පැන් ව්...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ