නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය මඟින් සතොස හරහා ජනතාවට ලබාදෙන සහන බඩු මල්ල පිළිබඳව අභූත චෝදනා එල්ල කළ පාරිභෝගික අයිතිය සුරැකීමේ සංවිධානය යැයි කියූ සංවිධානයට රුපියල් කෝටි 50 ක වන්දියක් ඉල්ලා එන්තරවාසියක් යවන බව වෙළෙඳ ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. සහන මල්ල පිළිබඳව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු විවිධ සංවිධාන හා සමාජ ජාල බොරු චෝදනා රැසක් එල්ල කළ බවත් ඒ පිළිබඳව අදාළ ආයතන දකොම්පඤ්ඤවීදිය...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ