නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

දකුණේ උදම් රළ තවත් වැඩි වෙයිමේ දවස්වල සුළං වැඩියි-මුහුදු යන්න එපා!දකුණු - බස්නාහිර ධීවරයන්ට අනතුරු ඇඟවීම්1997 දී ත්‍රිකුණාමලයට අඩි 24ක් උස උදම් රළ ඇවිත්පසුගිය සති කිහිපය ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ තත්ත්වය වෙනදාටත් වඩා පුදුම අයුරකින් වෙනස් වෙමින් පවතියි. වියළි කලාපය දැඩි නියඟයකට ලක් වී ඇති අතර, තෙත් කලාපයට දැන් ඉහළ වර්ෂාවක් ලැබෙමින් පවතියි. ඒ අතර වියළි කලාපයේ උෂ්ණත්වය...
2019-07-19 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ