(තාරක වික්‍රමසේකර) | සිළුමිණ

(තාරක වික්‍රමසේකර)

එල්ටීටීඊ පොලිසිය විසින් හඳුන්වා දුන් ඊළාම් පොලිසියේ නිල ඇඳුම් භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් යාපනය නගරාධිපති විශ්වලිංගම් මනිවන්නන් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත යොමු කර ඇත. ඔහු එතෙර කොටි හිතවාදී ඩයස් පෝරාව සමඟ එකතුව මෙරට යළි යම්කිසි එල්ටීටීඊ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇරැඹීමට කටයුතු යොදන්නේදැයි සෙවීම පිණිස මේ වන විටත් පරීක්ෂණ අරඹා ඇතැයි ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ...
10 අප්‍රේල්, 2021
Subscribe to (තාරක වික්‍රමසේකර)