තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

අපේ රටේ සංවර්ධනය ඇණ හිට ඇති බව වරින් වර විවිධ පාර්ශ්වයන් චෝදනා කළද වසරකට දෙකකට වරක් නවමු සංවර්ධන අත් දැකීමකට මුහුණ දෙන්නට අපට හැකියාව ලැබේ. මේ 2019 වසර මැතිවරණ වසරක් ලෙස නම් කිරීමට ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ විසින් කටයුතු කර තිබුණද එක් මැතිවරණයක් හැරෙන්නට වෙනත් මැතිවරණ පවත්වනු ලබන බවක් අපට නම් පෙනෙන්නට නැත. එහෙත් මේ වසර සංවර්ධනයේ නව මාවත් රැසක් විවර වන බව නම් අපට පෙනෙන්නට ඇත. ඒ...
2019-05-17 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර