තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

- දහම් පාසල් නෑවිත් හිටියේ දුව ලැබුණු මුල් මාස දෙකේ තරයි - පෝයට බෞද්ධ කොඩියක් දාන්නවත් නිදහසක් නැති පළාතක්රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා කල්පිටියට ආ අපි ආපසු ගමනේදී මුහුදු වෙරළට යෑම සඳහා මාම්පුරි ප්‍රදේශයේ අතුරු පාරක් දිගේ ගමන් කරමින් සිටියෙමු. ඒ යන අතර දී විහාරස්ථානයක් දුටු අපි එහි නැවතුණෙමු.‘අන්තර් සමුද්ද පිරිවෙන්...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර