තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර

 ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණ මඟින් ජාතික සංව­ර්ධන සැලැ­ස්මක් ඉදි­රි­පත් කරනු ලබන බවත්, ඒ සැලැ­ස්මට අනුව රට පාල­නය කිරීම අර­මුණ බවත් එම පක්ෂය පව­සයි.ජාතික ජන බල­වේ­ගය මඟින් ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­කයා ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණේ නායක අනුර කුමාර දිසා­නා­යක මහතා ඉදි­රි­පත් කර ඇති බවත්, ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය ජය ලැබීම උදෙසා අවශ්‍ය මූලික කට­යුතු මේ වන විට සම්පා­ද­නය කර ඇති බවත් පෙන්වා...
2019-09-13 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර