තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර

 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය වෙනු­වෙන් අපේ­ක්ෂ­ක­යන් විසින් ප්‍රද­ර්ශ­නය කරන ලද පෝස්ටර් හා කට­වුට් ඉවත් කිරීම සඳහා රු. ලක්ෂ 600ක් (මිලි­යන 60ක්) වැය කිරී­මට සිදුව ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකා­ශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධි­කාරි රුවන් ගුණ­සේ­කර මහතා පව­සයි.මේ ප්‍රචා­රණ ද්‍රව්‍ය තර­ග­කාරි ලෙස සවි කිරී­මට මිස කට­යුතු අව­සන් වූ පසු ඉවත් කිරී­මට ඒවා ප්‍රද­ර්ශ­නය කරවූ කිසි­ව­කුත් කට­යුතු...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර