ටානියා මෝසස් | සිළුමිණ

ටානියා මෝසස්

 ඔබව හඳුන්වන්න?මම කැරොලයින් ලුසි ඇනී ජූරි. හැදී වැ‍ෙඩන්නේ?කඳානේ. දැන් වයස?අවුරුදු 27 යි. ඔබේ පවුලේ තොරතුරු?මට ඉන්නේ අයියලා දෙන්නෙකුයි,අක්කයි,නංගියි. මගේ අම්මා රැකියාවක් කළේ නැහැ. ඇය අපව රැක බලා ගන්න කොට තාත්තා තමයි ගෙදර අනෙකුත් වගකීම් ඉටු කළේ. පුංචි කැරොලයින් කොහොම කෙනෙක්ද?මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හරිම නිදහසේ හැදුණු කෙනෙක්. කා එක්කත් සුහදයි, මිත්‍රශීලීයි...
2019-12-13 18:30:00
Subscribe to ටානියා මෝසස්