චමින්ද සිරිමල්වත්ත | සිළුමිණ

චමින්ද සිරිමල්වත්ත

වඩාත් අන්තරායකර මොහොත එළඹෙනුයේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු ව යැයි කීවේ නැපෝලියන් අධිරාජයා ය. මේ වනාහි කවර කාලයකට වුව ද ගැළැපෙන සත්‍යවාදී කියුමකි. 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා ලබාගත් ජයග්‍රහණය එක්තරා දේශපාලන හා සමාජයීය පරිවර්තනයකට හේතු වුව ද, එදායින් පසු උදා වූයේ අන්තරායදායක කාල සීමාවකි.අසීමාන්තික විදේශ ණය අවුල, බරපතළ මුදල් අහේනිය ඒ අන්තරායට හේතු වූ සාධක දෙකකි. අනෙක නම් යුද්ධය පැවැති සමයේ...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to චමින්ද සිරිමල්වත්ත