චන්දිමා එදිරිමාන්න | සිළුමිණ

චන්දිමා එදිරිමාන්න

පෞද්ගලික අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙරට ප්‍රධානතම හා පැරණිතම වාණිජ බැංකුවක් ලෙස හැටන් නැෂනල් බැංකුව හැඳින්විය හැකි වේ. බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කල පිරිස් සඳහා වැටුප් ගෙවීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා 1888 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද හැටන් නැෂනල් බැංකුව වසර 131ක සිය ප්‍රෞඩ ඉතිහාසය තුළ මෙරට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් නගා සිටුවීම සඳහා සුවිශේෂ...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to චන්දිමා එදිරිමාන්න