ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

ශ්‍රී ලංකාව තුල නව ක්‍රිඩා ආර්ථිකයක් ගොඩ නංවමින් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනයා යුතුයි. ඒ වගේම අන්තර් ජාතික තරග වෙනුවෙන් සත්කාරකත්වය දැක්විම මගින් මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ක්‍රිඩා කෞෂල්‍ය ගොඩනැගිය යුතු බවත් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රිඩාංගණය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රිඩා විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටුවිමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවත් එමගින් මෙරට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍ර යේ නව්‍ය වෙනසක් ඇතිකිරිමට...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ