ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙරට ජාතික ක්‍රීඩාව අභිභවා ගිය ජනප්‍රියත්වයක් උසුලමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජන ජීවිතය සිසාරා පැතිර පවති. නමුත් පසුගිය දෙවසරකට අධික කාළ වකවානුවක සිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පසුගාමිත්වය නිසාම එය ලාංකිකයන්ගේ ජන ජිවිතයෙන් කෙමෙන් මැකීයෑමකට ගොදුරු විය. නමුත් අවසන් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදි තරගාවලිය ජයග්‍රහණය නොකළත් ඒ තුළ දැක්වු දක්ෂතා නිසා ලාංකික ජන විඥානය නැවතත් ස්පර්ශ...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ