ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

- අරුණ සම්පත්16න් පහළ ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු බොරැල්ල සර්පන්ටයින් පාරේ යුත් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් මෙරට පාපන්දු ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන අරුණ 19න් පහළ 23න් පහළ හා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ භාග්‍ය හිමිකරගත් පාපන්දු ක්‍රීඩක‍ෙයකි. ඔහු නේපාලයේ කත්මන්ඩු නුවර පැවැති සාග් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් රන් පදක්කම දින ගත් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය සාමාජිකයකු ලෙස මෙරටට කීර්තියක්...
2019-08-16 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ