ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ | සිළුමිණ

ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ

මත්කුඩු ජාවා­රමේ ඒකා­ධි­කා­රිය වෙනු­වෙන් මට්ට­ක්කු­ලියේ සමි­ට්පුර චූටි උක්කුංගේ කල්ලියේ සහ කුඩු රොෂාන්ගේ කල්ලියේ මරා ගැනි­ල්ලට තව­මත් නැව­තීමේ තිත තැබී නැත. දෙපා­ර්ශ්ව­යේම දහ පහ­ළොස් දෙනෙ­කුගේ ජීවිත අහිමි වී ගොසිනි. ඒ අතර චූටි උක්කුන්ද සිටී. දැන් චූටි උක්කුංගේ කල්ලිය මෙයෙ­වන්නේ ඔහුගේ සහෝ­ද­ර­යාය. ඔහු සුද්දාය. මේ වන විට සුද්දා සිටින්නේ මත්කුඩු ජාවා­ර­ම­කට අසුවී බන්ධ­නා­ගා­...
2019-08-16 18:30:00
Subscribe to ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ