ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ | සිළුමිණ

ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ

 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහා­රය සම්බ­න්ධ­යෙන් බුද්ධි අංශ විසින් කල් තබා නිකුත් කරන ලද අන­තුරු ඇඟ­වීම් සම්බ­න්ධ­යෙන් අව­ධා­න­යක් යොමු නොකර සිට, ඒ සම්බ­න්ධව නිසි පිය­වර ගත් බවට ප්‍රහා­ර­යෙන් පසු පොලිස් ස්ථාන රැසක පොත්වල ව්‍යාජ සට­හන් තබා ඇති බව අනා­ව­ර­ණය වී තිබේ. පසු­ගිය සිකු­රාදා (13) කොළඹ බණ්ඩා­ර­නා­යක සම්ම­න්ත්‍රණ ශාලා පරි­ශ්‍ර­යේදී විශේෂ විම­ර්ශන කොමි­සම...
2019-12-13 18:30:00
Subscribe to ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ