ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ | සිළුමිණ

ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ

 රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ හඬ­ප­ට­ව­ලින් අනා­ව­ර­ණය වන අධි­ක­රණ විනි­සු­රන්, බල­පෑ­ම්ව­ලට නතු වී නඩු තීන්දු වෙනස් කර ඇති බව විම­ර්ශ­න­ව­ලින් තහ­වුරු වුව හොත් ඔවුන් අත්අ­ඩං­ගු­වට ගෙන නඩු පැව­රී­මට තීර­ණය වී තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහි­පය තුළ විනි­සු­රන් තිදෙ­නකු කොළඹ අප­රාධ කොට්ඨා­ස­යට කැඳවා මේ සම්බ­න්ධ­යෙන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කිරී­මට නිය­මි­තය. එසේ ප්‍රශ්න...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to ගයාන් කුමාර වීර­සිංහ