ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

  අද වන විට යොවුන් නවකතා ඕනෑ තරම් බිහි වේ. එහෙත් මේ බොහෝ පොතපත ලියන්නේ ළමයින් වෙනුවෙන් වැටිහිටියන්ය. නමුදු ළමයින් වෙනුවෙන් ළමයකු ලියූ යොවුන් නවකතාවක් රසවිදින්නට පසුගිය දා අවස්ථාව ලැබිණි. කිරිඅත්තාගේ සිහිනය නම් වූ මෙම යොවුන් නවකතාව ලියන්නනේ යූ. බී. වන්නිනායක ජාතික පාසලේ 7 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන දිව්‍යාංජලි ඇල්වළදෙණිය ශිෂ්‍යාවයි. ඇහැටුවැව ගල්ගමුව ගජමුතු ගෙම් පදිංචිව සිටින...
27 පෙබරවාරි, 2021
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම