ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

මහඔය ගලන්නේ ඕනෑවට එපාවට ය. වැස්ස නැති නිසා එහි වතුර පහර සැර නැත. තැනින් තැන ගල් මතු වී ඇතැම් තැනෙක වතුර පිරීගිය වළවල්ය. එනිසාම දෝ මහ ඔය අමුතුම සුන්දරත්වයක් ගෙන ඇත. මහ ඔයට ඉහළින් ඇත්තේ අබලන් ව ගිය යකඩ පාලමයි. හමන දැඩි සුළඟ නිසාම පාලමට ගොඩවීමට හිත අදිමදි කරයි.“කොහොමද මෙතැනින් යන්නේ?““මෙතැනින්ම තමයි යන්න වෙන්නේ“හිත බියෙන් ගැස්සෙයි. නමුදු ගමන යායුතුමය. දෙපැත්තේ කම්බි අල්ලාගෙන...
2018-06-15 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම