ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

ගතවෙමින් ඇත්තේ අලින්ට අපල කාලයක් දැයි සිතේ. පොලොන්නරුව සෝමාවතිය ජල ගැලුම් රක්ෂිතයේ වගුරක වැටි අලි නව දෙනෙකු මිය ගොස් මසක්වත් ගියේ නැත. පසුගිය 18 දා කෝච්චියක ගැටීමෙන් අලි හතර දෙනෙක් මිය ගියහ. ඒ මිය ගිය අලි අතර ගැබිනි කෙනෙරක ද සිටියාය. මේ දෙකම අනපේක්ෂිත අලි අනතුරුය.ඉකුත්දා කලාවැව අසල අලියකු සහ ඇතෙකු අතර ඇති වූ ද්වන්ද සටනකදි අලියෙක් මිය ගියේය. අලියාගේ මිය යෑමත් සමඟ ගම්...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම