ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

මිනි­සාට ජීවි­තය වර­දින්නේ කවදා කොතැ­න­දි­දැයි කිව නොහැ­කිය. යමෙ­කුට ජීවි­තය වැර­දු­ණොත් වැර­දු­ණා­මය. යමෙක් නම් වැර­දුණ ජීවි­තය කෙසේ හෝ ගොඩ­නගා ගන්නේය. මේ එවන් මිනි­සෙ­කුගේ කතා­වකි.ඔහු ජගත් කොඩි­තු­ව­ක්කුය. කලක් ඔහු වෘත්තිය මාධ්‍යවේ­දි­යෙකි. ඔහුගේ මාධ්‍ය දිවිය ඇර­ඹෙන්නේ විදු­සර පුව­ත්ප­තිනි.“අනුර සිරි­ව­ර්ධන තමයි මගේ පුව­ත්පත් කලාවේ මුල්ම ගුරු­ව­රයා. ඔහු එව­කට විදු­සර...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම