ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

කුඹල්මණ්ඩිය ලියා අවසන් කරන්න වසර දහයක් ගියාකවුරු කොහොම කිව්වත් අපේ රටේ මිනිස්සු තවමත් කුල ප්‍රශ්නය නිසා පීඩා විඳිනවාතමන් ලියන දේ දරුවාගෙන් අයින් කරනවා නම් ඒ නිර්මාණයේ තේරුමක් නැහැ අපේ සාහිත්‍ය ඇල්ම දැල්වුණේ එදා ගුරුවරුන් දැනුම වගේම ජීවිතයත් කියාදුන් නිසයිඔහු ගැන කෙටියෙන් ම හැඳින්වුව හොත් ඔහු පාඨක හදට දැනෙන්නට ලියන්නට පුළුවන් පත්තරකාරයෙකි. එමෙන්ම සම්මාන දිනු...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම