ඉනෝකා සම­ර­වි­ක්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සම­ර­වි­ක්‍රම

- කණ්ඩායම මුණ ගැසුණේ් මුහුණු පොතෙන් - ඉලක්කය රටේ සෑම පුරන් කුඹුරක්ම අස්වැද්දීමය - හඳුන්වා දෙන්නෙ දේශීය ගොවිතැන“මෙහෙම තිබුණට මේ වතුර පිරිසුදු කරන්න පුළුවන්. ජනවාරි මාසේ දිහාට අපි මේක පිරිසිදු කරන වැඩේ පටන් ගනිමු?” කණ්ඩායමේ නායක තරුණයා සෙස්සන්ට පවසයි. සෙස්සෝ එය අනුමත කරමින් කළ යුතු පිළිවෙළ ගැන පිඹුරුපත් සකස් කරති. නායක තරුණයා...
2019-11-29 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සම­ර­වි­ක්‍රම