ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර | සිළුමිණ

ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර

අපේ රටේ කිරි දෙනුන්ගෙන් දොවා ගන්නා නැවුම් එළකිරි, පෝෂණීය කිරි පිටි බවට පත්වන සැබෑ ක්‍රියාවලිය දැක ගන්නට පසුගිය දා අඹේවෙල හයිලන්ඩ් කර්මාන්තශාලාවේදී අප මාධ්‍ය කණ්ඩායමට හැකි වූයේ, එහි කළ සංචාරයකදීය.හයිලන්ඩ් කිරි කතාවේ පළමු පියවර ඇරැඹෙන්නේ, කිරි එකතු කිරී‍ෙම් මධ්‍යස්ථාන වෙත, ගොවීන් රැගෙන එන කිරි, සියයට සියයක් පිරිසුදුදැයි පරීක්ෂා කර බැලිමෙන් අනතුරුව, ඒවා මිලදී ගන්නා ක්‍...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර