ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර | සිළුමිණ

ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර

ශ්‍රී ලංකාව, ජන ජීවිතය සහමුලින්ම අඩාල කළ කාලවකවානුවක දුෂ්කරම සමය හෙවත්, උපරිමය පසු කරමින් සිටී. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක හෙයින්, ගෙවී ගිය එකී දුෂ්කර කාලය තුළ වුව කීල්ස් සුපර් මාර්කට් ජාලය, එක සේ කාර්යයබහුල වූවා මිස ඉසිඹුවක් නොලද්දේය. රට යථාවත් වන්නට පටන් ගෙන ඇති බැවින්, දැන් ඒ කාර්යයබහුල බව තව තවත් වැඩි වෙමින් තිබේ. අවදානම සම්පූර්ණයෙන්ම පහව ගොස් නොමැති පසුබිමක,...
23 මැයි, 2020
Subscribe to ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර