ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර | සිළුමිණ

ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර

  ඕනෑම පාඩු ලබන ව්‍යාපා­ර­යක පැයක් ගත­කොට, එහි ගැට­ලුව සොය­න්නට තරම් ඔහු විග­ණ­නයේ ප්‍රාමා­ණි­ක­යෙකි. පරි­ග­ණක ලෝකයේ අද කතා කරන Paper Less සංක­ල්පය ඔහු භාවි­ත­යට ගත්තේ මීට අවු­රුදු හය­කට එපි­ට­දීය. එක­කට එකක් වෙනස් සේ පෙනෙ­න­මුත් විග­ණ­නය හා මෘදු­කාංග නිර්මා­ණය යනු, එකි­නෙක බැඳී පව­තින ‍ක්ෂේත්‍ර දෙකක් බව මේ වන විට ඔහු ඔප්පු කර හමා­රය. මෘදු­කාංග ඉංජ‍ි­නේ­රු­වෙක්...
2019-10-11 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර