අමිල මල­වි­සූ­රිය | සිළුමිණ

අමිල මල­වි­සූ­රිය

දිනෙන් දින සිදු­වන රිය අන­තුරු සමා­ජය බොහෝ සෙයින් කැල­ඹි­මට පත් කර­වයි. පසු­ගිය කාලයේ අස­න්නට දක්නට ලැබුණු බොහෝ සිදු­විම් ලොම් ඩැහැ ගැන්වෙන සුළු­විය. මේ බොහෝ රිය අන­තු­රු­ව­ලට මත්පැන් පානය බලපා ඇති බව මේ සම්බ­න්ධ­යෙන් සිදු­ක­රන පොලිස් විම­ර්ශ­න­ව­ලදී හෙළිවී තිබිණි. පසු­ගිය කාලයේ පොලි­සිය විසින් දෛනි­කව සිදු­කළ විශේෂ මෙහෙ­යුම් මඟින් අත්අ­ඩං­ගු­වට ගත් බීමත් රියැ­දු­රන්ගේ...
28 මාර්තු, 2020
Subscribe to අමිල මල­වි­සූ­රිය