අමිල මල­වි­සූ­රිය | සිළුමිණ

අමිල මල­වි­සූ­රිය

 අස­ර්බ­යි­ජා­නය, මිහි­පිට පිහිටා තිබෙන දෙසී­ය­කට අධික රාජ්‍ය­යන් අතර මෙරට වැසි­යන්ට නුහුරු රාජ්‍ය­යකි. එහෙත් ගෙවී ගිය සතියේ ආසි­යානු මහ­ද්වී­ප­යට අයත් ඉරා­න­යට යාබද පිහිටි අස­ර්බ­යි­ජා­නය මෙරට බොහෝ දෙනෙ­කුගේ කතා­බ­හට මාතෘ­කා­වක් වූයේය. ඒ අපේ රටේ තරු­ණි­යන් තිදෙ­නෙකු එර­ටදී මිය යෑමේ ඛේද­වා­ච­ක­යත් සම­ඟය.අස­ර්බ­යි­ජා­නයේ බකු අග­නු­වර පෞද්ග­ලික විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යක් වන...
2020-01-17 18:30:00
Subscribe to අමිල මල­වි­සූ­රිය