අමිල මල­වි­සූ­රිය | සිළුමිණ

අමිල මල­වි­සූ­රිය

 උතු­රු­මැද පළාතේ සිය ආධි­පත්‍ය පතු­රු­වා­ගෙන සිටි දොස්තර ඇල්ෆ්‍රඩ් සොයිසා සිය සහ­ච­ර­යන් යොදා­ගෙන සිදු කළ කලැ­ත්තෑවේ ද්විත්ව මිනී­මැ­රුම් හැටේ දශ­කයේ රටම කතා වූවකි.එම අප­රා­ධය ඇසින් දුටු කිසි­වෙකු ‍නොවූවත් එකි­නෙ­කට සම්බන්ධ වන විද්‍යා­ත්මක සාක්ෂි හෙවත් පර­වේ­ෂ­ණීය සාක්ෂි පද­නම් කර­ගෙන දුන් තීන්දුව මත ඇල්ෆ්‍රඩ් සොයිසා සහ ඔහුගේ සහ­ච­ර­යෙක් එල්ලා මරා දමනු ලැබූහ.ඉන් වසර...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to අමිල මල­වි­සූ­රිය