සුභද්‍රා දේශප්‍රිය | සිළුමිණ

 සුභද්‍රා දේශප්‍රිය

ගෝලීය වසංගතයක් වන කෝවිඩ් 19 වසංගතයත් සමඟ අද වනවිට මෙරට ද සුවිශාල වෙනස්කම් රාශියක් සිදු ඇති වී ඇති අවස්ථාවකට අපි මුහුණදී සිටිමුු. මෑත ඉතිහාසයේ අපිට මුහුණ දීමට සිදුවුයේ කිසිවකු නොසිතූ සුවිශේෂ අත්දැකීමකටය. විශේෂයෙන් සමස්ත ලෝකයට මුහුණ දීමට සිදුවූ මේ අනපේක්ෂිත අත්දැකීම අද වනවිට ලොව පුරා සියලු ක්ෂේත්‍ර කඩා වැටීමට ලක් කර ඇත. මේ ගෝලීය වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දීගත නොහැකි ව ලෝකයේ...
4 ජූලි, 2020
Subscribe to  සුභද්‍රා දේශප්‍රිය