විස පොල්තෙල් හරවා යවයි | සිළුමිණ

විස පොල්තෙල් හරවා යවයි

පිරිපහදු නොකළ ඇෆ්ලටොක්සින් පිළිකා කාරක අඩංගු බවට අනාවරණය වූ සමාගම් තුනෙන් එදිරිසිංහ එඩිබල් ඔයිල් පෞද්ගලික සමාගමට අයත් පොල්තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 230ක් අඩංගු අඩි 20 බහාලුම් 12ක් පසුගිය සිකුරාදා (07) එවර් එතික් නමැති නෞකාවෙන් මැලේෂියාවට ප්‍රතිඅපනයනය කළ බව රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂ සුදත්ත සිල්වා පැවැසීය.

ඒ අනුව පසුගිය අප්‍රේල් මස මුල් සතියේදී කටාන රිෆයිනරීස් පෞද්ගලික සමාගමට අයත් පිළිකා කාරක අඩංගු පොල්තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 105ක්ද ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම නිසා මේ වන විට පිළිකාකාරක අඩංගු පොල්තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 335ක් ප්‍රතිඅපනයනය කළ බවද නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ නිසාවෙන් ගැටලුකාරි තත්ත්වයට මුහුණ දුන් සමාගම් තුනෙන් මේ වන විට ප්‍රතිඅපනයනයට ඉතිරිව ඇත්තෙ අලි බ්‍රදර්ස් සමාගමට   අයත් පිරිපහදු නොකළ පොල්තෙල් ප්‍රමාණය පමණක් බවත් ඇස්තමේන්තු කිරීමෙන් පසු ඉදිරි දින කීපයේදී එම පොල්තෙල් ප්‍රමාණයද ප්‍රතිඅපනයනයට මේ දිනවල සැලැසුම් කරමින් සිටින බව රේගු අධ්‍යක්ෂ සුදත්ත සිල්වා කීවේය.

Comments