පීසීආර් පරී­ක්ෂණ දිග­ටම... ස්පුට්නික් එන්නත දීම ඇරැඹේ... | සිළුමිණ

පීසීආර් පරී­ක්ෂණ දිග­ටම... ස්පුට්නික් එන්නත දීම ඇරැඹේ...

මැයි 05 වැනිදා පමණක් කොළඹ නගර සභාව මඟින් පිසීආර් පරීක්ෂණ දහසක් සිදුකරන ලදී. එහිදී කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණ සේවකයකුට පීසීආර් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන අයුරු විමල් කරුණාතිලකගේ කැමරාවට හසුවූ අයුරු වම්පස ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ. දකුණු පස ඡායාරූපයෙන් දිස්වන්නේ රුසියාවේ ගැමීලියාඩ් සමාගමේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් එන්නතේ පළමු කාණ්ඩය ලබාදීම මැයි 06 වැනිදා ආරම්භ වූ අවස්ථාවේදී ගොතටුව, මාදින්නාගොඩ ශ්‍රී සුරම්‍යාරාම රජමහා විහාරයේදී ප්‍රදේශවාසීන්ට එන්නත් ලබා දුන් අයුරු සිළුමිණ ඡායාරූප ශිල්පී රුක්මල් ගමගේගේ කැමරාවේ සටහන් වූ ආකාරයයි.

 

Comments