කොවිඩ් රෝගීන්ට තවත් ඇඳන් 5,000ක් | සිළුමිණ

කොවිඩ් රෝගීන්ට තවත් ඇඳන් 5,000ක්

මේ වන විට කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා වෙන්වූ ඇඳන් ප්‍රමාණය 15,000කට අධික වන අතර අවම වශයෙන් එක් දිස්ත්‍රික්කයකින් වැඩි වන අවශ්‍යතා අනුව තවත් ඇඳන් 1,000ක් කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා වෙන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. එමෙන්ම ආයුර්වේද රෝහල් කීපයක ද කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා ඇඳන් ධාරිතාව 5,000 දක්වා වැඩිකර ඒවා අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන බවට පත්කිරීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබෙන බව ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා රාජ්‍ය ඇමැතිනී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලෙ සිළුමිණට ප්‍රකාශ කළාය.

එමෙන්ම මැයි මස අවසානය වන විට රුසියාවේ ස්පුට්නික් එන්නතේ ඉදිරි මාත්‍රා ද අදියර වශයෙන් ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බව හෙළි කළ රාජ්‍ය ඇමැතිනිය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ, ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව තවත් ලක්ෂ 6කට පමණ ලබාදීමට ඇති හෙයින් ඉදිරියේදී එය ලබාදීමේ කටයුතු ද සැලැසුම් කර ඇති බවය.

Comments