හේමාස් කන්සියුමර් සමඟ ජෝන් කීල්ස් විශේෂ හවුල්කාරීත්වයකට | සිළුමිණ

හේමාස් කන්සියුමර් සමඟ ජෝන් කීල්ස් විශේෂ හවුල්කාරීත්වයකට

පසුගියදා හේමාස් කන්සියුමර් සමාගම (Hemas Consumer) සමඟ විශේෂ හවුල්කාරීත්වයකට එළඹිණි. මේ යටතේ, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් නිවැරදි ලෙස බැහැර කිරීමට ජනතාව දිරිමත් කිරීමේ උත්සාහය යටතේ දැනට රටපුරා ස්ථාපිත කර ඇති 190 කට අධික Plasticcycle කසළ බඳුන් ජාලයට නව කසළ බඳුන් එක්කෙරෙනු ඇත.

දෙපාර්ශ්වය අතරමේ සඳහා වූ එකඟතාවට 2021 පෙබරවාරි 05 දින අත්සන් තැබුණු අතර, මේ යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ විශාල ප්‍රමාණයේ Plasticcycle බඳුන් 30 ක් සඳහා හේමාස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ පාරිභෝගික සන්නාම අංශය වන හේමාස් කන්සියුමර් හි අනුග්‍රාහකත්වය ලැබීමට නියමිත ය.

මෙම අවස්ථාවේදී අදහස් දක්වමින් හේමාස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රියාන් ද සිල්වා විජයරත්න මහතා මෙසේ පැවසී ය. “ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය සමඟ එක්වී මෙවැනි ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් කර්තව්‍යයකට දායක වීමට ලැබීම අපට විශාල සතුටක්. ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් පිරිසිදු, හරිතවත් සහ නිරෝගී දේශයක් බවට පත්කිරීම සඳහා හේමාස් සමූහය පුළුල් මට්ටමේ පියවර රැසක් ගනිමින් සිටින අතර, ‘කුමාරිකා’ සහ ‘බේබි ෂෙරමි’ වැනි සන්නාමයන් ඒ උත්සාහයේ පෙරමුණ ගෙන සිටිනවා. ජෝන් කීල්ස් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම මඟින්, ශ්‍රී ලංකාව දැනට මුහුණ දෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් වී පවතින, ප්ලාස්ටික් නිසා ඇතිවන පරිසර දූෂණය අවම කරමින්, වගකීම් සහගත ලෙස ප්ලාස්ටික් බැහැර කිරීමත්, ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමත් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමට අපට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටුකළ හැකිවනු ඇති බව අපගේ විශ්වාසයයි.”

Comments